Om oss

  • Egentillverkat detaljsnickeri och smide. Villa Bengts, Östergarn.
  • Eget snickeri i Östergarn.
  • Låga fönster, Villa Bengts, Östergarn.
  • Fritidshus i Västergarn
  • Fritidshus i Västergarn, interiörbild.
  • Montage av Träullit i Rotebro, norra Stockholm.
  • Interiörbild, nedsänkt badkar.

PP Bygg är ett småskaligt byggföretag med en egen snickeriverksamhet som verkar på Gotland sedan 1998. Företaget har huvudsakligen byggt permanent och fritidshusbostäder samt renoverat Gotlandsgårdar och lägenheter. Det största projektet är ett planlagt område med nyckelfärdiga och individuellt anpassade ekologiska villor i Östergarn. 

Vi arbetar i ett nära samarbete med underentreprenörer och arkitekter för att möjliggöra en smidig byggprocess. 

PP Bygg erbjuder hantverk med lokala material. Speciallösningar i byggnader, designar plastbyggda garderober, bokhyllor och bänkar, trappor, dörrar samt smide i egen regi.